Uchwała 196/X/11 z dnia 28.05.2011 w sprawie badania sprawozdania finansowego PTI za 2010r