Uchwała 195/X/11 z dnia 28.05.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanansowego PTI za 2010r