Uchwała 194/X/11 z dnia 07.05.2011 w sprawie zwrotu odsetek od zerwanej lokaty Koła Lublin