Uchwała 193/X/11 z dnia 07.05.2011 w sprawie dofinansowania konferencji Koła Podlaskiego