Uchwała 192/X/11 z dnia 07.05.2011 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczeń panstwowych