Uchwała 191/X/11 z dnia 07.05.2011 w sprawie przyznania przez ZG PTI nagrody INFOSTAT