Uchwała 190/X/11 z dnia 07.05.2011 w sprawie nadania tytułów członków honorowych PTI