Uchwała 189/X/11e z dnia 01.05.2011 w sprawie projektu Statutu