Uchwała 188/X/11 z dnia 02.04.2011 w sprawie powołania przedstawiciela ZG do Rady Izby Rzeczoznawców