Uchwała 185/X/11 z dnia 02.04.2011 w sprawie kandydata do Rady Normalizacyjnej PKN