Uchwała 184/X/11 z dnia 02.04.2011 w sprawie sekretarza generalnego PTI i skarbnika PTI