Uchwała 182/X/11 z dnia 02.04.2011 w sprawie regulaminów pracy ZG i Prezydium ZG