Uchwała 180/X/11 z dnia 02.04.2011 w sprawie powołania Sekcji Terminologicznej