Uchwała 179/X/11 z dnia 02.04.2011 w sprawie sprawozdania z działalności w roku 2010