Uchwała 178/X/11 z dnia 18.03.2011 w sprawie regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI