Uchwała 177/X/11 z dnia 18.03.2011 w sprawie przedstawiciela w kapitule INFO-STAR