Uchwała 176/X/11 z dnia 09.03.2011 w sprawie wprowadzenia podatku VAT w zakresie szkoleń z technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz certyfikatów zaświadczających o ich posiadaniu