Uchwała 175/X/11 z dnia 05.02.2011 w sprawie budżetu PTI 2011