Uchwała 174/X/11 z dnia 05.02.2011 w sprawie Nagrody im. W.Lipskiego