Uchwała 173/X/11 z dnia 05.02.2011 w sprawie skreślenia z listy członków PTI