Uchwała 172/X/11 z dnia 05.02.2011 w sprawie przyjęcia nowych członków