Uchwała 169/X/10 z dnia 11.12.2010 w sprawie opłat członkowskich w PTI w 2011 roku