Uchwała 168/X/10 z dnia 11.12.2010 w sprawie przyjęcia nowych członków PTI