Uchwała 167/X/10 z dnia 11.12.2010 w sprawie Przyjęcia nowego Ładu PTI i Polityki Rachunkowości