Uchwała 166/X/10 z dnia 11.12.2010 w sprawie usunięcia z list PTI-L oraz PTI-elka kol. Sergiusza Pawłowicza