Uchwala 150-X-10_z dnia 25_09_2010 w sprawie zatwierdzenia ustaleń i protokołu Prezydium