Uchwała 110e/XI/13 z dnia 31.05.2013 w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok 2012