Uchwała 106_XI_13 z dnia 11.05.2013 w sprawie powołania członka ZG PTI