Uchwała 105_XI_13 z dnia 11.05.2013 w sprawie rezygnacji z członkostwa w ZG PTI