Uchwała 104/XI/13 z dnia 23.03.2013 w sprawie regulaminu członkowskiej ewidencji organizacyjnej PTI