Uchwała 102e/XI/13 z dnia 23.02.2013 sprawie regulaminu Polskiego Biura ECDL w PTI