Uchwała 101/XI/13 z dnia 16.02.2013 sprawie zasad prowadzenia szkolwń egzaminatorów ECDL