Uchwała 100/XI/13 z dnia 16.02.2013 sprawie budżetu PTI na rok 2013