Uchwała 098e/XI/13 z dnia 21.01.2013 sprawie regulaminu sekcji edukacji informatycznej