Uchwała 096/XI/12 z dnia 15.12.2012 w sprawie publikacji raportu GKR dotyczącego kontroli realizacji przedsięwzięcia Kokpit