Uchwała 094/XI/12 z dnia 17.11.2012 w sprawie zasad prowadzenia szkoleń egzaminatorów ECDL