Uchwała 093/XI/12 z dnia 17.11.2012 w sprawie wysokości składek i wpisowego w roku 2013