Uchwała 092/XI/12 z dnia 17.11.2012 w sprawie regulaminu członkowstwa wspierającego