Uchwała 090/XI/12 z dnia 17.11.2012 w sprawie ustania członkowsktwa w Zarządzie Głównym PTI