Uchwała 088/XI/12 z dnia 13.10.2012 w sprawie powołania sekcji edukacji informatycznej