Uchwała 087/XI/12 z dnia 13.10.2012 w sprawie zgody na zawieranie umów z PTI