Uchwała 084/XI/12 z dn. 13.09.2012 w sprawie tabeli opłat dla koordynatorów produktów ECDL