Uchwala 082/XI/12 z dn. 13.09.2012 w sprawie tabeli opłat i prowizji dla Centrów Egzaminacyjnych ECDL