Uchwała 081/XI/12 z dn. 13.09.2012 w sprawie cennika Certyfikacji ECDL