Uchwała 080/XI/12 z dn. 13.09.2012 w sprawie wpisu do KRS-u Polskiego Biura ECDL PTI