Uchwała 078/XI/12 z dn. 13.09.2012 w sprawie pełnomocnictwa dla prezesa PTI