Uchwała 077/XI/12 z dn. 12.09.2012 w sprawie umowy z członkiem Zarządu Głównego