Uchwała 076/XI/12 z dn. 12.09.2012 w sprawie przyjęcia nowych rzeczoznawców