Uchwała 073/XI/12 z dnia 14.07.2012 w sprawie kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki