Uchwała 072/XI/12 z dnia 14.07.2012 w sprawie przyjęcia nowych rzeczoznawców